English

Gwefan Cymraeg yn dod yn fuan!

Croeso i wefan Llanychaer.  

Os hoffech roi sylwadau ar yr hyn yr ydych wedi ei weld neu os hoffech gyfrannu at y safle, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r cyswllt a ddarperir.

Byddai ffotograffau, yn enwedig hen rhai yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr iawn.

 

Rydym yn chwilio am bobl fyddai'n fodlon ein helpu cyfieithu'r wefan-darnau bach neu darnau mawr ar y tro!

Cysylltwch a ni.